Handledarkurs

Kurslärare är utbildningsledare Rolf Magnuson, som erhållit branschens (STR:s) utmärkelse som Sveriges mest värdefulla trafikutbildare. Han kan ge er elever och handledare många bra tips på hur ni ska lägga upp er privata övningskörning för effektiv och rolig utbildning.

Hur du ansöker om körkortstillstånd och handledartillstånd, läs längre ned på sidan! Anmälan till kursen gör du längre ned på denna sida.


Regler för handledare

Schema Handledarkurser

 1. Semesteruppehåll till augusti
 2. 11 aug. kl.10.00 - ca kl.13.15
 3. 1 sept kl.10.00 - ca kl.13.15
 4. 22 sept kl.10.00 - ca kl.13.15
 5. 13 okt kl.10.00 - ca kl.13.15

Du som vill bli handledare vid privat övningskörning för B-körkort måste ha ett handledartillstånd. För att få ett sådant krävs följande:

 • Du ska ha fyllt 24 år.
 • Du ska under de senaste tio åren ha haft körkort för fordonet i minst fem år. Du får inte ha mist körkortet under de senaste tre åren på grund av rattfylleri eller något annat grovt brott. Har körkortet varit återkallat under denna tid på grund av till exempel fortkörning får det inte ha varit återkallat sammanlagt mer än 3 månader. Läs mer om detta nedan.
 • Ditt körkortet ska vara utfärdat i ett land inom EES (länderna inom EU samt Norge, Island och Liechtenstein).
 • Du ska vara en van och skicklig förare av den aktuella fordonstypen.
 • Du måste ha gått en obligatorisk introduktionskurs. (Handledarkurs)

Observera - Du räknas ensam som ansvarig förare när ni övningskör!


Handledarutbildning

Nedan får du en utförlig information om utbildningen och innehållet.

Denna utbildning har flera delmoment:

 • Körkortsutbildningens mål och innehåll samt regler för övningskörning.
 • Planering och strukturering av övningskörning.
 • Ekonomisk körning - EcoDriving
 • För trafiksäkerheten viktiga faktorer.

Den som redan har gått en introduktionsutbildning behöver inte gå om den, förutsatt att utbildningen fortfarande är giltig. Utbildningen är giltig i 5 år från det datum den genomfördes.

Har handledaren gått utbildningen tidigare, måste ny ansökan som handledare göras för ytterligare elev/elever. Hur du gör detta, se längre ned på sidan.

Har en elev tidigare gått utbildningen (gäller i 5 år) med en handledare, behöver eleven inte göra om utbildningen om han/hon vill ha ytterligare handledare. (Exempelvis eleven har gått med pappa tidigare, men vill också ha mamma som handledare. Då måste mamma gå utbildningen, men utan sin elev.) Ny ansökan gör du via Körkortsportalen. Läs nedan hur du ska göra.

Ett godkännande som handledare, med dagens regler, gäller i 5 år, förutsatt att körkortet inte återkallas. Du behöver inte ansöka om godkännande som handledare på nytt om elevens körkortstillstånd måste förnyas. (Däremot måste eleven söka nytt körkortstillstånd).

Efter utbildningen ska kursläraren utfärda ett intyg till handledaren där det framgår vilken elev som han eller hon har gått utbildningen tillsammans med. Ett intyg gäller endast för en elev och en handledare. Om handledaren senare vill ha en ny elev måste de ansöka om detta. (Se nedan) En handledare får inte ha fler än 5 elever.
Intyget skickar vi på trafikskolan elektroniskt till Transportstyrelsen direkt efter kursen.

Om du vill läsa mer och utförligare, gå in på: Jag ska vara handledare - Transportstyrelsen

Även elevens ansökan om körkortstillstånd  Klicka på e-tjänster körkortstillstånd så är du rätt

Den 14 maj 2020 infördes krav på inloggning med e-legitimation på följande e-tjänster:

 • Ansökan om körkortstillstånd, Grupp 1
 • Ansökan om körkortstillstånd, Grupp 2 och 3
 • Ansökan om handledarskap

Det är endast den sökande som kommer kunna logga in på e-tjänsten och lämna in en ansökan.

Anledningen till att e-legitimationskravet införts är att Transportstyrelsen ska kunna säkerställa att de får in rätt information från rätt person. De e-legitimationer som kan användas för att logga in på e-tjänsterna är:

 • BankID
 • Mobilt BankID
 • Telia e-legitimation
 • Foreign eID

Mobilt säkerhets-ID och motsvarande är ämnade för bankernas egna tjänster. (Denna typ av e-legitimation kan inte användas för att logga in i Transportstyrelsens e-tjänster.)

Kontakta Transportstyrelsen om du vill ha mer information.
Tel. 0771-81 81 81


Bra att känna till innan kursen

Intyg som utfärdas för kursen (som vi skickar till Transportstyrelsen elektroniskt) gäller bara för den/de elever som handledaren ansökt om för att vara handledare för (under förutsättning att handledaren inte fått sitt körkort återkallat, eller eleven fått spärrtid, eller att körkortstillståndet gått ut, vilket är efter 5 år.

Godkännandet som handledare och körkortstillstånd skickas till din folkbokföringsadress. 

Vid kursen gör vi syntest på eleven. Det kostar inget utan ingår i kursavgiften.
Använder eleven kontaktlinser, ta med material för att kunna ta ut dessa. Synen måste kontrolleras både med och utan kontaktlinser eller glasögon.

Vi kommer snarast att rapportera elevens syntest elektroniskt till Transportstyrelsen.


OBS! Från och med den 1 januari 2018 betalas ingen avgift för elevens körkortstillstånd och handledarens ansökan som handledare.

 

Eleven måste vara minst 15 år och 9 månader för att få gå utbildningen.

Övningskörningen får påbörjas från 16 års ålder. Då måste eleven ha körkortstillstånd och handledaren har godkännande som handledare för att få övningsköra. När eleven är 16 år får eleven bara övningsköra med personbil utan tillkopplat släp. När eleven fyllt 17 år och 6 månader får eleven även övningsköra med lätt lastbil (totalvikt max. 3,5 ton) och med tillkopplat lätt släp.

Ansök om godkännande som handledare i god tid innan ni har tänkt börja övningsköra. Det kan ta tid att handlägga din ansökan.

Den obligatoriska utbildningen ska bland annat ta upp hur ni kan minska riskerna vid den privata övningskörningen, samt de speciella risker som kan kopplas till alkohol och andra droger, bristande bältesanvändning och höga hastigheter. Det och mycket mer ska handledare och elev få kunskap om under minst 180 minuter exklusive raster. Vi tar ett par korta raster där vi bjuder på fika och lite tilltugg. Hela kursen tar cirka 3,5 timmar.
Utbildningen får inte ske på distans, utan det ska vara lärarledda lektioner.

OBS!
Ni får inte börja övningsköra förrän eleven fyllt 16 år och fått körkortstillstånd och handledaren sitt godkännande från Transportstyrelsen.

OBS - Elev som gått kursen hos oss får 500 kronor i rabatt när ni köper ett av våra paket.
(Gäller ordinarie paketpriser, inte andra erbjudande.)

Anmälan till kursen görs via mejl till:

korkort@magnusonstrafikskola.se

Eller hos trafikskolan på kontorstid på tel. 073-670 02 12
Uteblivande från kurs som du är anmäld till debiteras med full avgift.

Pris: Se fliken priser. 

När vi besvarat din anmälan (som är bindande) betalar du in 500:-/deltagare samma dag till bankgiro 341–0750 eller Swish 1231220821 (glöm inte namn). Om betalning inte kommit oss tillhanda går platsen till någon annan som står på vår väntelista.

Kom gärna 15 minuter före kursstart på grund av kontroll av legitimation.

Kommer ni med bil, tänk då på att det råder stannandeförbud utanför trafikskolan och att det är minst 10 meter från en korsning. Finns gott om platser längre upp på Olovsgatan.

OBS -Legitimation måste medtagas! Både för handledare och för eleven. Har eleven ingen legitimation kan målsman intyga elevens identitet.

VÄLKOMNA